منوی محصولات


الکتروگیربکس هلیکالRX107، Ne = 1400 1/min 830 NM


کد تاریخ قیمت توضیح کوتاه اشتراک گذاری سفارش
2024278 1397-04-16 الکتروگیربکس هلیکالRX107، Ne = 1400 1/min 830 NM Bookmark and Share سفارش

RX107، Ne = 1400 1/min 830 NM

DV200

DV225M

DV225S

DV180

DV132ML

DV160L

DV160M

DT132M

DV132S

DV112

DV100

i

Q ®

(‘)

F ra

(N)

Mamax

(NM)

Na

(1/min)

6.63*

-

9700

460

211

5.61

-

9080

455

250

5.19

-

7850

695

270

4.65

-

7450

695

301

4.20*

-

6420

830

333

3.81

-

5550

830

367

3.38

-

4490

830

414

3.07

-

3600

830

456

2.64*

-

2170

830

530

2.30

-

900

830

609

1.95

-

555

765

718

1.71

-

480

705

819

1.44

-

315

645

972نظرات

نظر شما با موفقیت ذخیره شد
کد
عنوان
تصویر
سفارش